Sony Show 2018 - Bravia

Master series
Bậc thầy của độ trung thực
Bravia Z9F - A9F
Đăng ký và đến Sony Show
Để trải nghiệm độ chân thực của siêu phẩm TV Sony Master Series